Skutkomat

Čo je to skutkomat?

Skutkomat je neziskový projekt, ktorý má za cieľ propagovať dobré skutky a projekty podporujúce pomoc druhým.

Tento nápad vznikol za účelom pomoci ľuďom, ktorí ju naozaj potrebujú. Skutkomat zbiera veci od ľudí do charít a detských domovov, aby celý proces darovania zjednodušili a motivovali ostatných pomôcť.

Ako to funguje?

Postačí napísať správu na Facebook alebo Instagram @skutkomat. Tam si následne dohodnete termín odvozu vecí.

Čo skutkomat zbiera?

Hračky, malé spotrebiče, deky, paplóny, vankúše, kuchynské príslušenstvo.

Všetky veci sa následne odovzdávajú do charít a detských domovov.