XXV. ročník súťaže pre mladé talenty – Literárne Košice 2020

Otestuj si svoj talent v literárnej súťaži

Knižnica pre mládež mesta Košice vyhlasuje XXV. ročník literárnej súťaže v poézii aj próze pre začínajúcich autorov Literárne Košice. Súťaž je zameraná na hľadanie literárnych talentov medzi žiakmi 5. – 9. ročníka základných škôl a študentmi 1. – 4. ročníka osemročných gymnázií a potrvá do 27. marca 2020.

Knižnica pre mládež mesta Košice zverejnila témy pre XXV. ročník súťaže Literárne Košice. Tie pre knižnicu vymyslela Markéta Andričíková z Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach a znejú nasledovne:
  Yetti pod papučou
▪  Zajtra oslávim svoje 250. narodeniny
▪  Našli sme mapu k pokladu

„V minulom roku sa do súťaže zapojilo až 310 mladých autorov zo 47 škôl,“ vracia sa
k minulému ročníku súťaže Kamila Prextová, riaditeľka knižnice. „A okrem škôl z Košíc sa zapojili aj školy a ich žiaci zo Svidníka, Zvolena, Nálepkova, Starej Ľubovne či Popradu
a nechýbal ani srbský Báčsky Petrovec.“ Literárnych prác bolo cez 350 a rozhodovanie pre porotu vôbec nebolo ľahké. „Porotcom sa práce veľmi páčili a namiesto osemnástich sa rozhodli oceniť až päťdesiatšesť mladých autorov. Čo dodať? Tešíme sa. Znamená to, že medzi nami je veľa mladých talentov, len im treba dať šancu. A verím, že k tomu prispieva aj táto súťaž.“

Nie ste si istý, či literárny talent máte alebo nie? Skúste si to otestovať práve teraz. „Súťažné práce v próze aj poézii pre aktuálny ročník prijímame e-mailom na sutazekniznica@gmail.com, v termíne do 27.3.2020. Presné podmienky, ktoré je potrebné dodržať, sú zverejnené
na knižničnej webovej stránke www.kosicekmk.sk,“ upozorňuje Kamila Prextová.

Výsledky súťaže budú slávnostne vyhlásené v rámci osláv Deň mesta Košice 2020, 7. mája 2020 v pobočke LitPark v Kulturparku.
Všetky víťazné práce budú zverejnené v printovej aj elektronickej podobe v publikácii Zborník ocenených prác 2020.    

Odborná porota:
▪prof. PhDr. Marián Andričík, PhD. z Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach,
▪Mgr. Markéta Andričíková, PhD. z Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach,

▪ doc. Mgr. et Mgr. Ján Gavura, PhD. z Inštitútu slovakistiky a mediálnych štúdií Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove a 
▪PhDr. Peter Karpinský, PhD. z Inštitútu slovakistiky a mediálnych štúdií Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove.